בר ניר | Bar Nir

לימודים

* קורס משחק טלי שרון, 2022

 

טלוויזיה 

  • “מנגן ושר”, בימוי: יבגני רומן, YES
  •  “בתאלביב”, סידרת רשת, בימוי: שי כנות.