נדב ארדיטי | Nadav Arditi

תלמיד שנה א’ – יורם לוינשטיין